ACIT - ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL TALENTO
ACIT  -  ASOCIACIÓN CATALANAPARA LA INTERNACIONALIZACIÓNDEL TALENTO

New Start: formació en cultura i valors europeus per a una millor integració d'emigrants i refugiats

El projecte New Start, finançat pel programa Erasmus +, desenvolupa materials d'ensenyament i aprenentatge per a emigrants i refugiats. El material de formació promou l'adquisició de valors civils i polítics europeus com la llibertat, la tolerància i la no discriminació a través de l'educació. Amb això, pretén donar suport al procés d'integració d'emigrants i refugiats en tots els països europeus.

 

Les unitats i els materials d'aprenentatge cobriran objectius com ara

 

- Cultura europea

- Drets i deures civils europeus

- El somni europeu versus la realitat

- Lloc de treball europeu

 

Tots els materials es basen en l'experiència dels socis del projecte participants d'Alemanya, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, així com en exemples de millors pràctiques recopilades d'altres països europeus.

 

Un manual per descarregar  i imprimir amb material didàctic està destinat a ajudar als docents, formadors i persones que treballen en organitzacions que donen suport a emigrants i refugiats en el seu treball. Conté informació sobre unitats formatives i diferents tècniques d'ensenyament, provades en la pràctica i preparades per al seu ús directe.

 

El nostre manual de formadors d'adults per a la integració d'emigrants i refugiats ja és aquí!

Manual del formador d'adults en integració d'emigrants i refugiats
Aquí trobaràs interessants unitats formatives sobre drets i deures, igualtat de gènere, integració d'emigrants i refugiats, orientació laboral, així com exercicis i consells per al formador. Descarrega-te'l!
IO1 Handbook final version_CAT_final.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.6 MB]

Reunions del projecte

Reunió de llençament a Barcelona. Novembre 2016

Reunió de treball dels socis del projecte a Glasgow. Juny 2017

Reunió de treball dels socis a Roma. Gener 2018